Disclaimer

Algemeen
International Hotel Management Group B.V. (Kamer van Koophandel 61945676), hierna te noemen IHMG, verleent u hierbij toegang tot de website van IHMG en nodigt u uit het aangebodene te reserveren of te kopen. IHMG behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
IHMG spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met IHMG.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IHMG. Zonder schriftelijke toestemming van IHMG is kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.